FeliZorg Regeling

Op deze pagina vind je de uitleg over de wetgeving die op onze dienst van toepassing is. FeliZorg is een online bemiddelingsplatform die jou helpt bij het vinden van een werkster aan huis.

Huishoudelijke hulp Belastingdienst
De Huishoudelijke hulp regeling van de Belastingdienst houdt in dat jij geen belasting over jouw Huishoudelijke hulp betaalt als deze maximaal drie dagen per week bij jou werkt. De Huishoudelijke hulp valt in dat geval onder vrijgesteld huispersoneel via de Regeling Dienstverlening aan Huis. Alle werkzaamheden die in en rondom de woning plaatsvinden vallen onder deze regeling. Concreet houdt de regeling in dat jij als opdrachtgever geen loonbelasting en premies afdraagt als je maximaal drie dagen per week met dezelfde werkster samenwerkt.

Jouw Huishoudelijke hulp valt onder de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’ als jullie aan de volgende voorwaarden voldoen:
De Huishoudelijke hulp voert de door jou opgegeven taken zelf uit;
De Huishoudelijke hulp ontvangt minimaal het minimumloon, wat bij FeliZorg altijd zo is;
Er is sprake van werkgever en werknemer, waarbij jij de werkgever bent en de werkster werknemer;
De Huishoudelijke hulp werkt maximaal 3 dagen per week voor jou;
De Huishoudelijke hulp krijgt 8% vakantietoeslag, wat bij FeliZorg in het uurloon verwerkt is;
De Huishoudelijke hulp geeft de inkomsten op bij de belastingdienstaangifte;
De Huishoudelijke hulp heeft recht op vakantie met onbetaald verlof;
Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst houd je rekening met de wettelijke opzegtermijn van een maand.
Je moet jouw Huishoudelijke hulp wel aanmelden bij de Belastingdienst als deze vier of meer dagen per week bij jou werkt.

Huishoudelijke hulp regeling
Naast de Huishoudelijke hulp regeling van de Belastingdienst, gelden er nog enkele andere regels voor jouw Huishoudelijke hulp.

Herroepingsrecht
Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen op de dienst van FeliZorg. Deze is van kracht zodra er een aanvraag voor de hulp is ingediend en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Het herroepingsrecht stopt zodra wij een hulp voor jou hebben gevonden. Op het moment dat wij een hulp voor jou hebben gevonden, doet jij afstand van jouw 14 dagen herroepingsrecht. Je hebt altijd garantie op jouw Huishoudelijke hulp. Dit houdt in dat wij altijd een vervanger zoeken als dit nodig is.

Ziekte
Als de Huishoudelijke hulp ziek is, moet je officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de schoonmaakster op een andere dag langs komt om de uren in te halen. Je kunt dit zelf met de werkster afspreken en eventueel vastleggen in het contract.

Indien de Huishoudelijke hulp langdurig ziek is, kun je bij ons wel een nieuwe werkster aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie.

Al sinds dag 1 ontzettend tevreden over FeliZorg, ik heb een super lieve huishoudelijke hulp die me altijd helpt met het hele huishouden, en als ik een keertje iets vergeet komt ze er zelf mee!
Enorm tevreden

Jan Boven

Geniet ook van het gemak van een huishoudelijke hulp(m/v) in huis

Net als vele andere huishoudens

  • Een witte werkster voor € 13,50 per uur
  • Een witte werkster met schoonmaakcertificaat
  • Eigen account met handig urenoverizcht
  • Fonds bij schade door hulp
  • Een vervangende hulp